Feđa Fischer-Sartorius

Portret F. Fischer-Sartorius ustupio KDBZ.

4.3.1901. – 12.9.1990.

Doc. prim. dr. sc. Feđa Fischer-Sartorius dala je značajan doprinos razvoju socijalne pedijatrije, organizaciji službe za zdravstvenu zaštitu djece i edukaciji pedijatrijskih kadrova. Zaslužna je za osnivanje Dječje bolnice u Klaićevoj (današnja Klinika za dječje bolesti), pri kojoj je uz podršku UNICEF-a organizirala Centar za zaštitu majki i djece.

Rođena je u Ukrajini 1901. godine, a njezin obrazovni put odvijao se u Njemačkoj: studij medicine završila je u Hamburgu, a pedijatriju specijalizirala u Münsteru, gdje je nastavila raditi kao sveučilišna asistentica. 

U svojoj 36. godini dolazi u Zagreb te počinje raditi u Gradskom dječjem ambulatoriju. Tri godine kasnije odlazi u Koprivnicu, gdje se zapošljava kao upraviteljica Školske poliklinike. Tamo osniva i patronažnu službu pod okriljem dispanzera za zaštitu djece.

Godine 1943. priključuje se Narodnooslobodilačkoj borbi kao liječnica VI. korpusa, a iduće godine postaje upraviteljica civilne bolnice na Psunju te zdravstvena referentica Okružnog Narodnog odbora u Novoj Gradiški.

Nakon ratnog perioda radi u Zagrebu kao voditeljica Dječjeg odjela KBC-a Zagreb te zatim na Dječjem odjelu KBC-a Sestre milosrdnice. Odlučnim i usmjerenim djelovanjem stvara mrežu ustanova koje se bave zaštitom zdravlja djece te pokreće različite preventivne programe. U Beogradu radi dvije godine kao načelnica Uprave za zaštitu majki i djece Komiteta za narodno zdravlje Vlade FNRJ, a zatim se vraća u Zagreb, gdje postaje voditeljica Odjela za zaštitu majki i djece NRH.

Kako je u periodu nakon Drugog svjetskog rata zdravstvena skrb za trudnice, rodilje i novorođenčad bila na vrlo niskom stupnju, javlja se potreba za specijaliziranom ustanovom. Stoga Opća bolnica u Klaićevoj (izvorno Sanatorij) 1951. postaje Dječja kirurška bolnica, a dr. Fischer-Sartorius postaje njena ravnateljica. 

Uz podršku UNICEF-a, ona 1956. inicira pokretanje Centra za zaštitu majki i djece, čija je misija bila doprinijeti smanjenju smrtnosti dojenčadi, ali i općenito kvaliteti zdravstvene skrbi za majke i djecu. Aktivnosti Centra uključivale su tečajeve za roditelje, medicinske sestre i primalje, usavršavanje zdravstvenih djelatnika i socijalnih radnika iz cijele Hrvatske, te rad medicinskih ekipa na terenu s ciljem “zdravstvenog prosvjećivanja naroda.” 

Zahvaljujući uspješnoj suradnji s UNICEF-om, proglašena je predsjednicom komisije UNICEF-a u Hrvatskoj. Uz to, 1956. godine pokrenula je Bilten Centra za zaštitu majke i djeteta, prvi pedijatrijski časopis u Hrvatskoj (koji izlazi i danas pod nazivom Paediatria Croatica).Funkciju ravnateljice Centra obavljala je do umirovljenja 1964. godine. Preminula je 1990. godine.

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Vjekoslava Klaića 16

Nova zgrada Centra za zaštitu majki i djece, koju je projektirao Vladimir Turina, izgrađena je 1956. uz postojeću secesijsku zgradu Dječje kirurške bolnice iz 1909. (koju je, zanimljivo je spomenuti, projektirao Feđin stric, Ignjat Fischer). Centar je vodila pedijatrica dr. Fischer-Sartorius, ujedno ravnateljica Dječje bolnice. Obje ustanove djelovale su samostalno do 1964. godine, kada se njihovim spajanjem objedinjuje preventivni i kurativni aspekt zdravstvene zaštite.